22 kwietnia 2024

Wzmacnianie treści informacyjnej kanałów wielospektralnych. Kompozycje barwne. Krzywe spektralne.

CEL PRACY:

1. Tworzenie kompozycji barwnych
2. Interpretacja i ocena kompozycji barwnych
3. Badanie odpowiedzi spektralnej
4. Opracowanie wykresu krzywych spektralnych

TWORZENIE KOMPOZYCJI BARWNYCH

Kompozycję barwną można utworzyć interaktywnie, wskazując wybrane trzy kanały. Następuje wtedy ich rozłożenie na zasadzie addytywnego zsumowania światła ze składowych barwnych R, G, B.
W teledetekcji numeracja kanałów wzrasta od krótszych długości fal do dłuższych. Na
spektrum widzialnym najkrótsza fale ma kolor fioletowy, następnie niebieski, zielony, żółty
i czerwony.
Utworzono kompozycje barwne 123, 234, 354, 247

Najlepszy powstały obraz barwny do wizualnego rozróżnienia komponentów jest kompozycja KB354

INTERPRETACJA I OCENA KOMPOZYCJI BARWNYCH

Celem zadania jest opisanie każdej z nowo utworzonej kompozycji, w czterech tabelach. Dla każdej z osobna. Uwzględniono w jakich barwach są widoczne poszczególne komponenty środowiska i czy następuje ich wewnętrzne zróżnicowanie. Lista komponentów to: woda. las, łąka, zabudowa, uprawy i gleby odkryte.

CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH KOMPOZYCJI:

WODY

 • najlepsze zróżnicowanie wewnątrz klasy istnieje na kanałach kb123 oraz kb234
 • najlepsze zróżnicowanie od innych obiektów występuje na kanałach kb354 oraz kb247
 • dzięki charakterystycznym meandrowaniu rzeki można ją odróżnić na każdym kanale

ZABUDOWA

 • słabe zróżnicowanie od innych komponentów zabudowy występuje na kanałach kb123 oraz kb234
 • natomiast widoczne zróżnicowanie od innych obiektów występuje na kanałach kb354 oraz kb247
 • zabudowę łatwo rozpoznać w skupiskach, np. centra większych miast

LASY

 • najlepsze zróżnicowanie od innych obiektów występuje na kanałach kb123 i kb234
 • najlepsze zróżnicowanie wewnątrz klasy na kanałach kb354 i kb 247
 • lasy liściaste mają jaśniejszy kolor natomiast iglaste ciemniejszy

UPRAWY

 • wyraźne zróżnicowanie od innych obiektów występuje na kanałach kb234 i kb354
 • kategorie „uprawy” rozumiemy jako miejsca, gdzie gleba jest „zakryta” uprawami
  („coś” rośnie).
 • W zależności od pory roku miejsca w których znajdują się
  uprawy mają inny kolor od zieleni po brąz.

GLEBY ODKRYTE

 • najlepsze zróżnicowanie od innych obiektów występuje na kanale 123
 • kolory jasne, dobrze widoczne

ŁĄKI

 • w odszukaniu tej kategorii nie ma problemu, widocznym tego przykładem są rejony Ukrainy, brak struktury szachownicowej oraz fakt iż zamarło tam rolnictwo.
 • najlepsze zróżnicowanie wewnątrz klasy istnieje na kanałach kb354 oraz kb247

BADANIE ODPOWIEDZI SPEKTRALNEJ


W programie ILWIS mamy do dyspozycji okno umożliwiające interaktywne uzyskiwanie informacji o wartości piksela na jednym lub kilku obrazach.
Opcja Pixel Information nie wymaga wyświetlenia obrazów, dla których chcemy odczytać wartości jasności pikseli. Wystarczy jeden bazowy obraz, na którym wskazujemy
położenie kursora.

Wyświetlono obraz KB 123. Otworzono opcje Pixel Information.


Do otwartego okna Pixel Information przeciągnięto z okna Catalog 2 po kolei wszystkie kanały spektralne Lan1…… Lan7. Powiększono fragment obrazu KB 123, przesuwano kursor po obrazie odczytując wartości jasności pikseli.

OPRACOWANIE WYKRESU KRZYWYCH SPEKTRALNYCH

Na podstawie odczytanych informacji o wartościach jasności pikseli opracowano wykresy zależności odbicia od długości fali, tj. kolejnych kanałów spektralnych, dla wybranych komponentów środowiska, np. głównych kategorii pokrycia terenu. Wykresy te noszą nazwę „krzywych spektralnych”.